Cơm hàng cháo chợ mỗi trưa
Nắng gắt gió quất te tua vui buồn
Em cười ỏn ẻn à uôm
Tôi như cái gã ễnh ương ềnh oàng
Miệng khô róc lưỡi khô ran
Cũng gieo tiếng hát làng nhàng trên môi
Ngao ngán ngó ngớ ngẫn ngồi
Mắt mờ giọt giọt mồ hôi cay xè
Dòng đời xộc xệch chuyến xe
Đi đứng nghễnh ngãng vĩa hè ngóng theo
Thấy em nhan sắc trong veo
Thôi đành bụng dạ đói meo cũng đành
Bất ngờ nhìn xuống bàn chân
Đường xa nghĩ lại bất thần lạnh tê
Cơm hàng cháo chợ xàng xê
Miệng mồm mếu máo mỏi mê mịt mù...


2000

Nguồn: Thơ tình của Quốc, NXT Trẻ, 2010