Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 13:27

Dưới một dòng sông nhỏ
Có con cá đang bơi
Giữa ngược xuôi đại lộ
Có một người đang trôi
Tôi trôi không có bóng
Chiếc bóng chìm mất rồi
Chỉ xác thân đứng lại
Mê muội một trò chơi
Chờ câu lên danh vọng
Nước xiết chảy gập gềnh
Chờ câu lên chiếc bóng
Từ tiền kiếp lãng quên
Tôi câu được bóng đêm
Suốt một đời mệt lả
Trần gian câu được tôi
Tênh hênh như xác cá


8.V.2001

Nguồn: Tôi chạy theo thơ, NXB Trẻ, 2003