Biển xô tiếng hát
Dội vào lòng em
Muôn ngàn đợt sóng
Réo mặt trời lên

Cánh buồm trên biển
Mang hồn thơ đi
Hải âu bay lượn
Sắp ngửa chữ gì?

Chim là vần thơ
Trên bầu trời biếc
Con mắt em nhìn
Thấy bài... tứ tuyệt

Em cũng là thơ
Chạy trên bãi cát
Biển biết điều này
Nên reo sóng hát

Biển ơi! Biển ơi!
Bài thơ của biển
Bỗng dưng xao xuyến
Hoá thành thơ em


Nguồn: Lê Minh Quốc, Nếu không còn cổ tích, NXB Đồng Nai, 1995