(tặng Kim)

Đêm sắp xa có tiếng đàn dương cầm
Bay lên vòm me mùa hạ
Đàn chim rủ về xôn xao vòm lá
Em cũng về nhịp guốc bước thong dong
Đêm sắp xa như bài học vở lòng
Viết đến trang cuối cùng bỗng nhiên nắn nót
Em cầm tay tôi - dường như đột ngột
Đêm sắp xa hạnh phúc đến bất ngờ


7.1977

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]