Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2015 13:48

Đêm đêm đốt nến
Tôi ném lên trời
Thành ngôi sao mọc
Rọi sáng muôn nơi
Đêm đêm tôi nhớ
Thềm rêu em ngồi
Bây giờ quay lại
Chỉ gặp bóng tôi
Đêm đêm ai đó
Đi ngang vòm trời
Mở tung cánh cửa
Sao không thấy người?
Đêm đêm tôi thở
Từ lồng ngực run
Đột nhiên cảm giác
Trái tim hình vuông
Đêm đêm tôi ngủ
Mắt nhắm lâu rồi
Cớ sao tiếng hát
Động đậy trên môi?
Đêm đêm hun hút
Mộng mị xa vời
Xác thân nằm đó
Chẳng phải của tôi
Đêm đêm tôi ngủ
Linh hồn rong chơi
Sáng ra chợt ngộ
Tôi đi đâu rồi?


1997

Nguồn: Tôi chạy theo thơ, NXB Trẻ, 2003