Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/01/2017 13:29, số lượt xem: 446

Lựa vần tìm ý viết đôi câu,
Nhắn nhủ người hoa chốn gác lầu.
Có phải tơ trời giăng lỏng lẻo,
Để rồi lòng dạ vuớng âu sầu.
Ba sinh duyên nợ còn chưa dứt,
Một kiếp phong tình vẫn khắc sâu.
Cuối hạ đầu thu ngâu nặng hạt,
Tóc xanh chắc đã chớm thay màu.

Thơ hoạ
8/2016