Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/08/2015 12:55, số lượt xem: 529

Cha mẹ sinh em phận thơ đào,
Hỏi rằng tự chọn được hay sao.
Hồng nhan đỡ tủi thân con gái,
Son phấn điểm tô phận má đào.
Duyên nợ biết đâu mà trả trước,
Mộng vàng chưa dứt tỉnh làm sao.
Vinh hoa, phú quý mồi giăng sẵn,
Xin hỏi chàng ơi tránh thế nào?

1/3/2014
(Hoạ thơ cùng Thanh Phong Võ)