Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/01/2016 18:21, số lượt xem: 327

Đồ ngon rượu quý tiệc linh đình,
Hội ngộ vui vầy đệ với huynh.
Thơ phú không hay bằng Lý Bạch,
Rượu chè há chịu kém Lưu Linh.
Dẫu rằng chẳng được vài trăm chén,
Thì cũng đầy vơi độ mấy bình.
Tình cảm chứa chan hoà với rượu,
Xin đừng lưỡng lự chén ân tình.
Thích