Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/06/2015 10:44, số lượt xem: 311

Đêm hè đang lúc ngủ say sưa,
Bốc chốc từ đâu nổi gió ùa.
Tích tụ âm dương sinh sấm chớp,
Giao hoà thuỷ hoả hoá mây mưa.
Muôn loài mát mẻ râm ran hát,
Cây cỏ hân hoan lả lướt đùa.
Nắng lắm thành ra mưa cũng lắm,
Trời già vẽ chuyện khéo hay chưa.