Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 10/07/2009 02:05

Gõ phím
Đọc sách
Nghe nhạc
Xem ti-vi
Gật gà giấc ngủ...
Rũ mình trong những thói quen
Hay thói quen tạo ra chính mình?
Trôi vuột khỏi thế gian,

Cho dù trôi vuột khỏi thế gian
Những sắp đặt mỗi ngày
Vẫn lặp đi lặp lại
Chẳng có gì đổi thay,

Một cuộc sống được kể quá ngắn gọn
Trong mấy dòng
Ở một chỗ nào đó
Tôi quên là mình còn thói quen hít thở...

Không khí của tôi, không khí của tôi, không khí của tôi!
Làm sao để trở thành không khí?