Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vodanhthi vào 08/01/2011 17:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vodanhthi vào 08/01/2011 17:45

贈明鄉農復初邦[…]權記樂

蘇水橋邊賦考槃,
菜翁攜手久相看。
江城煙景春常駐,
湖海襟懷地自寬。
四壁圖書今古月,
一堂賓主北南蘭。
擇鄰好與芳鄰接,
更喜吾鄉阮合安。

 

Tặng Minh Hương Nông Phục, sơ bang tú, biệt hiệu Quyền Ký Lạc

Tô thuỷ kiều biên phú Khảo Bàn,
Thái ông huề thủ cửu tương khan.
Giang thành yên cảnh xuân thường trú,
Hồ hải khâm hoài địa tự khoan.
Tứ bích đồ thư kim cổ nguyệt,
Nhất đường tân chủ Bắc Nam lan.
Trạch lân hiếu dữ phương lân tiếp,
Cánh hỉ ngô hương Nguyễn Hợp An.

 

Dịch nghĩa

Bên cầu sông Tô Lịch ngâm bài thơ Khảo Bàn trong kinh Thi,
Thái ông dắt tay cùng ngắm cảnh một lúc lâu.
Khói tỏa trên thành gần sông, cảnh mùa xuân đang đọng lại,
Sông hồ bao quanh nên vùng đất như mở rộng ra.
Bốn bức tường Thư viện xưa nay được trăng tỏa sáng,
Một tòa nhà chủ khách người Nam người Bắc thân mật gặp nhau.
Chọn xóm ở đã được ở liền với xóm có tiếng tốt,
Lại mừng thêm có Nguyễn Hợp An đến ở cùng xóm mình.Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS sử học Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

Nguồn: Thơ văn Lê Khắc Cẩn, Nhà xuất bản Hải Phòng, 2003

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Bá Chí

Tựa nhịp cầu Tô ngâm cổ Thi,
Thái ông cùng ngắm cảnh thanh kỳ.
Thành cao mây khói xuân muôn sắc,
Đất rộng sông hồ bọc tứ vi.
Bốn phía thư phòng trăng soi tỏ,
Một nhà Nam Bắc nghĩa tương tri.
Làng ta chọn ở cùng làng tốt,
Họ Nguyễn nhập làng cũng thích nghi.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Phụ chú của Nxb Hải Phòng

Ở phần dịch xuôi, nhà xuất bản Hải Phòng dịch tựa bài thơ là “Thơ tặng Nông Phục làng Minh Hương, trước đây ông là người giỏi trong bang, biệt hiệu là Quyền Kỳ Lạc“, với chú thích như sau:

"Bài thơ này viết vào năm Tân tỵ 1881. Làng Minh Hương là làng của Hoa kiều. Chưa rõ Nông Phục đây là ai?"

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời