Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vodanhthi vào 29/09/2011 21:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/11/2011 05:49

六述十自

歲花冉冉甲初週,
牢落風塵閱幾秋。
庠選一名徒往復,
翰垣半秩亦沉浮。
文章老去慚無用,
事變年來苦為休。
春酒且因鄉齒酌,
數杯醒醉竹湖頭。

 

Lục thập tự thuật

Tuế hoa nhiếm nhiếm giáp sơ chu,
Lao lạc phong trần duyệt kỷ thu.
Tường tuyển nhất danh đồ vãng phục,
Hàn viên bán trật diệc trầm phù.
Văn chương lão khứ tàm vô dụng,
Sự biến niên lai khổ vĩ hưu.
Xuân tửu thả nhân hương xỉ chước,
Sổ bôi tỉnh túy Trúc Hồ đầu.

 

Dịch nghĩa

Tuổi tác cứ đi từ từ, thế mà đã tròn một “lục giáp” rồi đó
Đời mình xông pha gió bụi đã trải qua bao nhiêu năm
Đi lại mấy lần mới trở thành một anh đồ trong cuộc thi tuyển ở trường
Qua bao phen chìm nổi mới được nửa trật trong Viện Hàn lâm
Già đi vì văn chương, còn lo đời không dùng đến
Khổ vì biến cố năm xưa, nay vẫn chưa dứt
Rượu xuân may mắn được uống cùng bạn bè cùng lứa trong làng
Nội tạng đã yếu rồi, nên mới mấy chén đã say ở đầu hồ Trúc Bạch.


Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

Nguồn: Thơ văn Lê Khắc Cẩn, NXB Hải Phòng, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Bá Chí

Năm tháng trôi nay đã sáu mươi,
Trải bao gió bụi một đời người.
Một danh nho sĩ đi về mãi,
Nửa trật Hàn lâm thách thức hoài.
Sợ vốn văn chương thành phí sức,
Khổ vì biến cố vẫn còn dai.
Rượu xuân gặp bạn vui cùng lứa,
Tiệc ở Trúc Hồ mấy chén say.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuổi tác trôi dần đã sáu mươi,
Xông pha gió bụi một đời người,
Mấy lần thi tuyển mới vừa tuyển.
Nửa trật Hàn lâm chìm nổi đời.
Văn nghiệp già lo không động đến,
Khổ vì biến cố vẫn chưa rời.
Rượu xuân cùng bạn vui trang lứa,
Trúc Bạch đầu hồ say chén rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời