和明鄉翁和山防吳翁元韻

樂土風光又日新,
遊情翰墨每親親。
廣交我輩能文士,
共羨中州好善人。
修果結來香跡峒,
濟輿開到劍湖濱。
相逢易地堪同趣,
得得山翁是德鄰。

 

Hoạ Minh Hương Phan ông hoà Sơn Phòng Ngô ông nguyên vận

Lạc thổ phong quang hựu nhật tân,
Du tình hàn mặc muỗi thân thân.
Quảng giao ngã bối năng văn sĩ,
Cộng tiện trung châu hiếu thiện nhân.
Tu quả kết lai Hương Tích động,
Tế dư khai đáo Kiếm Hồ tân.
Tương phùng dị địa kham đồng thú,
Đắc đắc Sơn ông thị đức lân.

 

Dịch nghĩa

Cảnh phong quang, miền đất vui, lại được ngày càng đổi mới
Bạn bút nghiên trong tình giao du, thân càng thêm thân
Chúng ta giao lưu rộng mới biết những cái hay của các văn sĩ
Ở trung châu thường mong gặp nhất là được gặp người làm điều thiện
Phan ông là người tu thiện, đã đắc đạo ở động Hương Tích
Lại tỏ lòng giúp người đời bằng việc dâng thư trước bến Kiếm Hồ
Thú vị biết bao nay chúng ta được gặp nhau ở nơi xa lạ
Thêm được Ngô Sơn ông, ta kết thành xóm nhân đức


Phan ông chưa rõ là ai. Ngô Sơn Phòng là Ngô Trọng Dương. Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Bá Chí

Rất vui cảnh đẹp mới từng ngày
Thân thiết khách văn tình vãn lai
Giao tiếp văn nhân càng hiểu rộng
Gặp nhiều người thiện sống càng hay
Phan ông Hương Tích tu đắc thiện
Bố thí Kiếm Hồ bỏ tận tay
Thêm được Ngô ông nơi đất lạ
Kết chòm nhân đức kể từ nay.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cảnh đẹp đất vui mới mỗi ngày,
Giao du nghiên bút tình thân dài,
Biết hay văn sĩ giao lưu rộng,
Mong gặp người ngay là mới hay.
Hương Tích Phan ông tu đắc đạo,
Kiếm Hồ giúp nước dâng thư ngay.
Gặp nhau thú vị nơi xa lạ,
Cùng với Sơn ông xóm đức nay.

15.00
Trả lời