北圻副經略裴相公「行吟詩集」

遙瞻此地使星來,
冉冉征途艾鬢催。
邊鎮悲鄉頻對節,
名山邀客共燈臺。
可驚白戰連三捷,
但恨青遊少一陪。
重疊瑤章相幸示,
十年病骨起衰頹。

 

Bắc kỳ Phó kinh lược Bùi tướng công “Hành ngâm thi tập” đắc kiến thị bì duyệt, ngẫu thành nhất luận ký trình

Dao chiêm thử địa sứ tinh lai,
Nhiếm nhiếm chinh đồ ngải tấn thoai.
Biên trấn bi hương tần đối tiết,
Danh sơn yêu khách cộng đăng đài.
Khả kinh bạch chiến liên tam tiệp,
Đán hận thanh du thiểu nhất bôi.
Trùng điệp dao chương tương hạnh thị,
Thập niên bệnh cốt khởi suy đồi.

 

Dịch nghĩa

Từ xa nhìn thấy chỗ có Sứ tinh tiến lại
Dáng già bước đi ung dung, quanh má đã có vành râu
Xóm làng biên trấn xảy đau buồn, cầm cờ tiết hướng tới
Nơi núi cao cũng có đài đặt đèn cho khách vãng lai
Ngài vừa thắng liền ba trận gươm dao đáng kinh sợ
Tôi chỉ trách mình lúc trẻ chơi rông nhiều, thiệt mất một phần bồi đắp
Nay bao nhiêu điều tốt chờ đợi (Vua vừa triệu, ốm không đi được)
Vì mười năm nay, bệnh cốt đã khởi đầu một cơ thể suy đồi


Bùi tướng công là Bùi Văn Dị, còn có tên là Bùi Ân Niên, hiệu Châu Giang, người làng Châu Cầu (Phủ Lý) huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. Ông đậu Phó bảng khoa Ất sửu 1865, sau lại thi đậu Tiến sĩ. Vào Huế, làm ở Viện Hàn lâm, Nội các, rồi đi sứ nước Thanh. Ra Bắc, làm Bắc kỳ Kinh lược phó sứ. Tuổi già vào Huế làm Thượng thư bộ Lại, sung Sử quán Phó tổng tài, kiêm quản Khâm thiên giám. Ông có nhiều tác phẩm để đời.

Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS sử học Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Bá Chí

Mắt nhìn cờ Sứ tự nơi xa,
Chân bước ung dung râu đã ngà.
Biên trấn trỏ cờ làng hoạn nạn,
Núi cao đèn tỏ khách gần xa.
Ba lần liều đánh ngài thắng trận,
Trẻ tuổi ham chơi tôi thiệt già.
Chồng chất tin vui đầy hứa hẹn,
Buồn thay bệnh cốt báo đời ta!

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ xa thấy chỗ Sứ cờ ra,
Quanh má râu ung dung dáng già,
Biên trấn trỏ cờ làng xóm nạn,
Núi cao đèn tỏ khách đi qua.
Kinh hồn ba trận ngài vừa thắng,
Lúc trẻ trách mình chơi mãi hoài.
Điều tốt bao nhiêu đang mãi đợi,
Mười năm bệnh cốt báo ta già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời