璧人兄失盜戲贈

滿篋琳琅不解貧,
慢藏兼與富為鄰。
慇勤梁上勞君子,
寂寞燈前問主人。
賤跖得名驕盜聖,
奴星無計逐窮神。
自來鑿璧君何事,
曾否雞鳴靜問身。

 

Bích nhân huynh thất đạo hí tặng

Mãn níp lâm lang bất giải bần,
Mạn tàng kiêm dữ phú vi lân.
Ân cần lương thượng lao quân tử,
Tịch mịch đăng tiền vấn chủ nhân.
Tiện Chích đắc danh Kiều đạo thánh,
Nô tinh vô kế trục cùng thần.
Tự lai tạc bích quân hà sự,
Tằng phủ kê minh tĩnh vấn thân.

 

Dịch nghĩa

Có kẻ vàng ngọc đầy hòm mà vẫn nói chẳng giải quyết được nghèo,
Có người lại thích khoe khoang của chìm của nổi để làm láng giềng với lớp giàu có
Cần cù trên thửa ruộng bờ kênh, ấy là lao động của người quân tử,
Lén lút trước đèn, ấy là kẻ gian đang theo dõi chủ nhân.
Xưa Đạo Chích và Trang Kiều nổi tiếng tài thánh nghề trộm,
Ngôi sao Nô tinh chẳng còn mưu kế gì để đuổi thần bần cùng.
Từ xưa đã có chuyện trộm khoét vách, ông anh nhớ hay không?
Nếu không thì chờ đêm lặng nghe tiếng gà kêu toác thì biết!


Bài này Lê Khắc Cẩn gửi cho Nguyễn Huyên, tức Nguyễn Trọng Hợp (1834-1902). Trọng Hợp quê làng Kim Lữ xã Đại Kim huyện Thanh Trì, nay thuộc Hà Nội. Ông đậu tiến sĩ khoa Ất sửu 1865, làm đại thần Cơ mật viện ở Huế. Sau làm Bắc kỳ Kinh lược sứ. Lại vào Huế làm Phụ chính vua Đồng Khánh, được phong tước Vịnh trung tử. Bài thơ này có lẽ Lê Khắc Cẩn tặng lúc ở Huế, hai người ở gần nhà nhau.

Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS sử học Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

Nguồn: Thơ văn Lê Khắc Cẩn, Nhà xuất bản Hải Phòng, 2003.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Bá Chí

Kẻ ngọc đầy hòm vẫn nói nghèo,
Người khoe lắm của để giàu theo.
Cần cù nương ruộng là quân tử,
Lén lút ánh đèn bọn lá lèo.
Đạo Chích được khen tài thánh trộm,
Nô tinh hết cách đuổi thần nghèo.
Chuyện xưa khoét vách anh còn nhớ?
Chẳng nhớ, chờ đêm gà rú kêu.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vàng ngọc đầy hòm vẫn nói nghèo,
Kẻ khoe lắm của dụ giàu theo.
Cần cù lao động người quân tử,
Lén lút trước đèn bọn xảo, lèo,
Đạo Chích Trang Kiều tài thánh trộm,
Nô tinh đâu kế đuổi thần nghèo.
Chuyện xưa khoét vách anh cần nhớ!
Muốn biết chờ đêm gà “toác” kêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời