Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2018 07:40, số lượt xem: 168

Hoài mơ Nguyệt Lão kết tơ hồng
Gút chặt con diều thoả đợi trông
Để lúc chiều buông đùa gió tạt
Cho khi sớm rạng giỡn mây bồng
Nhiều hôm sóng dậy xô bờ cát
Lắm buổi neo thuyền cập bến sông
Sáo trỗi đàn ngân là cũng chỉ ....
Tiêu dao thưởng ngoạn chút hương đồng !