Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/10/2018 08:33, số lượt xem: 177

Lộng lẫy phô mình thụ nắng mai
Bông thơm tuyệt diễm ngỡ đôi hài
Đài xanh nhuận sắc khi vừa hé
Cánh đỏ tươi màu lúc mới khai
Lặng lẽ bung hương nhờ gió toả
Ung dung mở đoá đón sương cài
Hồn nhiên tựa nét cười khuê nữ
Lộng lẫy phô mình thụ nắng mai