15.00
Đăng ngày 04/03/2023 10:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lê Huy Trứ vào 04/03/2023 10:27, số lượt xem: 189

Tiếng vỗ của độc thủ,
Như tiếng sư tử hống.
Cơn nổ tạo vũ trụ,
Đàn hồi vô tận cùng.