Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2023 09:44, số lượt xem: 39

Thế suy thế, thế thời thế hận thế
Thế yếu thế, thế thời thế nhục thế
Thế mạc thế, thời thế thế khốn thế
Thế tận thế, thời thế thế nạn thế