15.00
Đăng ngày 15/03/2023 09:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lê Huy Trứ vào 15/03/2023 09:20, số lượt xem: 361

Thắng thua dân quân ngậm ngùi thương cảm
Chốn sa trường thịt nát máu lệ rơi
Tướng làm binh bại không thể khoa trương
Vong quốc tỵ nạn không nên trí ngữ