15.00
Đăng ngày 12/03/2023 12:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lê Huy Trứ vào 12/03/2023 21:18, số lượt xem: 162

Nghe Quốc Quốc chạnh lòng nhớ Nước,
Tiếng Gia Gia nhỏ lệ thương Nhà.
Ngậm ngùi nước mất nhà tan,
Hận này mang xuống tuyền đài chưa nguôi.