15.00
Đăng ngày 13/03/2023 00:10, số lượt xem: 357

Tôi sẽ sống
Như không có ngày mai
Không thấy tận cùng
Đêm nay tôi với lấy mặt trời
Tôi nắm chặt nó trong tay
Trước khi nó vuột đi
Tôi sống như ngày mai không đến
Tôi đã đang cố mở mắt
Chấp nhận tất cả như dòng đời trôi qua
Lạc lõng trong khúc khuỷu
Tôi sẽ sống
Như ngày mai không bao giờ tới
Không có giới hạn trong mắt tôi
Tối nay tôi tắt mặt trời
Giữ nó chắc nịch trong tối đen
Trước khi nó biến mất
Tôi sống như ngày mai không bao giờ tới
Tôi quyết giữ... nó.

Phóng tác từ:
Garth Brooks - If Tomorrow Never Comes Lyrics, AZLyrics.com