15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/03/2023 01:10, số lượt xem: 33

Trẻ chưa từng yêu đạo
Già tầm đạo nơi đâu
Vô tâm riêng mình ngộ
Nóng lạnh tự mình hay
Trôi theo dòng bát nhã
Thung dung đám mây bay
Gặp Phật nơi khe suối
Hồi đầu, thanh tịnh tâm