25.00
1 người thích
Đăng ngày 27/03/2023 06:33, số lượt xem: 203

Cô đơn hiu quạnh mối tình si
Lối củ ngây thơ ủ bóng hình
Phố đó đường xưa người trong mộng
Rêu phong cỏ dại ánh tà dương