15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2015 06:11

Xe ngược đường xanh cây mén mưa
Đồi non ngô sớm gió phất cờ
Ngang trời thảng thốt đàn chim két
Gặp nộm giương cung hét váng mùa.


Nguồn: Lê Huy Mậu, Cám ơn mưa phùn, NXB Văn học, 2002