Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2015 06:22

bảy cô gái xếp hàng
trong một cuốn lịch tết
cô nào cũng trẻ đẹp
cô nào cũng tươi cười

áo xanh rồi áo đỏ
áo ngắn rồi áo dài
cả thế đứng cách ngồi
đều mỗi cô mỗi vẻ

chỉ chốc lát trong đời
các cô thành vô kể
các cô đi trăm ngả
các cô đến vạn nhà

mùa xuân qua mùa hạ
mùa thu tới mùa đông
mặc ai giận ai buồn
các cô vẫn cười thế

ơi bảy cô gái trẻ
ngoài đời ở những đâu
các cô sống thế nào?
năm cũ thế là hết!

bảy cô trong cuốn lịch
lại xếp hàng rút lui
nhường lại bảy nụ cười
cho bảy cô gái mới.


Nguồn: Lê Huy Mậu, Cám ơn mưa phùn, NXB Văn học, 2002