Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2015 06:13

Tặng TS Đặng Châu

Nếu ứng dụng được phép rút gọn phương trình
Thì cuộc sống sẽ vô cùng đơn giản
(Cái chết của ta là phải sống từ từ)

Dù tôi làm thơ và bạn làm toán học
Ta ngồi lên mây cũng kiếm được ruộng cày
(Nhưng loài khủng long khổng lồ cũng
Không qua nổi cơn đổi thay thời tiết)

Sản phẩm ta trồng cũng trải nắng mưa
Ta cũng như nông dân, cũng được, mất mùa
(Bạn đã xem phút cuối cùng của sóng!)


Nguồn: Lê Huy Mậu, Cám ơn mưa phùn, NXB Văn học, 2002