Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 22/03/2020 16:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/03/2020 16:29

江行偶成其一

流水悠悠興莫窮,
蓬窗希瑟笑漁翁。
草青易見沙鷗白,
樹密難藏晚日紅。
無意打船千疊浪,
有情送客一帆風。
幾多陳迹經過處,
顧盻江山落眼中。

 

Giang hành ngẫu thành kỳ 1

Lưu thuỷ du du hứng mạc cùng,
Bồng song hy sắt tiếu ngư ông.
Thảo thanh dị kiến sa âu bạch,
Thụ mật nan tàng vãn nhật hồng.
Vô ý đả thuyền thiên điệp lãng,
Hữu tình tống khách nhất phàm phong.
Kỷ đa trần tích kinh qua xứ,
Cố phán giang sơn lạc nhãn trung.

 

Dịch nghĩa

Dòng nước bao la vô cùng hứng thú
Dựa cửa thuyền dừng đàn cười chàng ngư phủ
Cỏ xanh nên dễ thấy chim cò trắng
Cây rậm nhưng khó giấu bóng chiều hồng
Ngàn lớp sóng vô ý vỗ mạn thuyền
Một luồng gió tỏ tình đưa buồm khách
Bao nhiêu dấu cũ đã kinh qua
Sông núi tư bề mắt thấy xa


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Dòng nước bao la hứng chẳng cùng
Dừng đàn bên nốc chế ngư ông
Cỏ xanh dễ thấy cò phơi trắng
Cây rậm khôn che bóng xế hồng
Vô ý vỗ thuyền ngàn sóng dậy
Hữu tình đưa khách một buồm giong
Biết bao dấu cũ từng qua đó
Sông núi tư bề mắt ngắm trông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Bao la dòng nước hứng vô cùng,
Dựa cửa cười chài đàn tạm dừng.
Cò trắng dễ nhìn trong cỏ biếc,
Cây râm khó giấu bóng chiều hồng.
Sóng xô vô ý thuyền ngàn lớp,
Gió tỏ tình đưa khách một luồng.
Dấu cũ bao nhiêu đều nếm trãi,
Tư bề sông núi mắt nhìn trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời