Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/07/2021 08:39

首48

拜別龍摟九陛寒,
忙攜琴劍出都門。
馬諳舊路囘程易,
舟去中流返棹難。
雲若多情來却署,
山如有意爲開顏。
西邊萬岫皆蒼翠,
惟有雙峯似我峯。

 

Thủ 48

Bái biệt long lâu cửu bệ hàn,
Mang huề cầm kiếm xuất đô quan.
Mã am cựu lộ hồi trình dị,
Chu khứ trung lưu phản trạo nan.
Vân nhược đa tình lai khử thự,
Sơn như hữu ý vị khai nhan.
Tây biên vạn tựu giai thương thuý,
Duy hữu song phong tự ngã loan.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 87, 9-1924

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Giã từ cửu bệ với long lâu
Đàn kiếm ra thành dạ ngẩn ngơ
Đường cũ ngựa quen nên bước dễ
Dòng sâu thuyền đẩy khó bơi mau
Mây kia có ý như xua nắng
Núi nọ đa tình bỗng đượm mầu
Vạn trái non tây phô sắc lục
Song phong mải ngắm núi nhà đâu ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giã từ cửu bệ, long lâu,
Ra thành đàn, kiếm dạ sầu ngẩn ngơ,
Ngựa quen đường cũ thảnh thơi,
Dòng sâu thuyền đẩy khó bơi mau về,
Mây kia xua ý nắng hè,
Đa tình núi nọ đượm về mầu mơ,
Non tây vạn trái lục phô,
Song phong mải ngắm núi mờ nhà đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Bái biệt lầu rồng lạnh lẽo ra,
Gươm đàn vội giã chốn kinh hoa,
Ngựa chạy thẳng dong quen lối cũ,
Thuyền khôn trở lại giữ dòng xa.
Mây cũng vị tình che bóng nắng,
Núi nhường hiểu ý mỉm cười ta.
Ngàn tây muôn ngọn xanh xanh biếc,
Hai ngọn kia như núi của nhà.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 87, 9-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời