Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 09:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/07/2021 09:21

首47

煙水江村寂,
禪房花草深。
無塵登彼岸,
有味覺慈心。
海月窺金相,
松風皷道琴。
香燈供晨夕,
鍾鼓有和音。

 

Thủ 47

Yên thuỷ giang thôn tịch
Thiền phòng hoa thảo thâm
Vô trần đăng bỉ ngạn
Hữu vị giác từ tâm
Hải nguyệt khuy Kim tướng
Tùng phong cổ đạo cầm
Hương đăng cung thần tịch
Chung cổ hữu hoà âm


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 87, 9-1924

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Sông thôn dâng khói nước
Hoa cỏ phủ thiền phòng
Sạch bụi chèo qua bến
Bén mùi tu gắng công
Gió tùng vang đạo nhạc
Trăng biển chiếu Thiền tông
Hương khói thờ khuya sớm
Trống chuông âm điệu đồng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông thôn dâng khói nước chiều,
Thiền phòng chùa cổ phủ nhiều cỏ hoa,
Chèo qua sạch bụi bến xa,
Bén mùi tu gắng công qua lúc này.
Gió tùng vang đạo nhạc hay,
Thiền tông trăng biển chiếu rày tâm thơ,
Khói hương khuya sớm phụng thờ,
Trống chuông nhịp điệu đồng hoà âm vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Nước mây làng tịch mịch,
Hoa cỏ cảnh thiền lâm.
Vô trần lên giác ngạn,
Bửu vị nếm từ tâm.
Trăng bề phô kim tướng,
Gió thông gảy đạo cầm.
Chuông khuya cùng trống sớm,
Dóng dả tiếng hoà âm.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 87, 9-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời