Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:29

Thủ 39

Bán nguyệt trì đường bất nhị môn
Trùng trùng lâu các ủng tiền thôn
Hồi lang điệp xuất phi hoa lộ
Khúc hạm tà phân chủng trúc hiên
Cửu phẩm hương đăng nghi bạch trú
Song lâu chung cổ động hoàng hôn
Tùng thu mãn địa lưu u tịch
Đãn hận đình vô hiến quả viên

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Bán nguyệt ao kia một lối vào
Trước thôn lầu gác dựng xây cao
Nhà ngang khắp nẻo hoa bay rụng
Cửa rảo quanh hiên trúc mọc bao
Chín bậc đèn hương soi cửa Bụt
Hai lầu chuông trống động trời chiều
Bách tùng đây đó tăng u tịch
Dâng quả ngoài sân thiếu vượn trao

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ao bán nguyệt một lối vào,
Trước thôn lầu gác xây cao trùng trùng,
Nhà ngang khắp nẻo hoa bung,
Quanh hiên cửa rảo trúc rừng mọc bao,
Cửa Bụt chín bậc đèn soi,
Hai lầu chuông trống động trời chiều buông,
Bách tùng đây đó lặng buồn,
Ngoài sân dâng quả thiếu nguồn vượn trao.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời