Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:29

Thủ 38

Bái biệt long lâu cửu bệ hàn
Mang huề cầm kiếm xuất đô quan
Mã am cựu lộ hồi trình dị
Chu khứ trung lưu phản trạo nan
Vân nhược đa tình lai khử thự
Sơn như hữu ý vị khai nhan
Tây biên vạn tựu giai thương thuý
Duy hữu song phong tự ngã loan

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Giã từ cửu bệ với long lâu
Đàn kiếm ra thành dạ ngẩn ngơ
Đường cũ ngựa quen nên bước dễ
Dòng sâu thuyền đẩy khó bơi mau
Mây kia có ý như xua nắng
Núi nọ đa tình bỗng đượm mầu
Vạn trái non tây phô sắc lục
Song phong mải ngắm núi nhà đâu ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giã từ cửu bệ, long lâu,
Ra thành đàn, kiếm dạ sầu ngẩn ngơ,
Ngựa quen đường cũ thảnh thơi,
Dòng sâu thuyền đẩy khó bơi mau về,
Mây kia ý xua nắng hè,
Đa tình núi nọ đượm về mầu mơ,
Non tây vạn trái lục phô,
Song phong mải ngắm núi mờ nhà đâu?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời