Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 08:27

Thủ 35

Ức tích Hồng Châu khởi chiến qua
Kim Đôi hỗn đấu huyết thành hà
Đương niên bộc cốt lưu thanh chủng
Cô luỹ đồi ngồn xuất bạch sa
Oán quỷ nãi thời văn dạ khốc
Hành nhân kim nhật thính nông ca
Cố hương hoàn tụ giai như thử
Duy hữu Văn thôn bản ngã gia

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Nhớ xưa binh lửa ngất Hồng Châu
Dòng nước Kim Đôi máu một màu
Thuở trước xương tàn mồ đã lắm
Bây giờ luỹ cũ cát vùi sâu
Đêm nghe quỷ khốc ai cùng oán
Ngày lắng nông ca chậm lại mau
Đoàn tụ cố hương như thế đó
Văn thôn nhà cũ dựng từ lâu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Binh lửa xưa ngất Hồng Châu,
Kim Đôi dòng nước một màu thanh thanh,
Xương tàn thuở trước mồ xanh,
Bây giờ luỹ cũ vùi thành cát sâu,
Đêm nghe quỷ khốc thần sầu,
Nông ca ngày lắng chậm mau lại về,
Đoàn tụ cố hương như tê (kia),
Văn thôn nhà cũ dựng lều từ lâu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời