Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:23

Thủ 29

Trà âu phù nguyệt sắc
Hàn ngọc tẩm băng thanh
Mộng giác nhân thiên lý
Ca tàn dạ nhị canh
Cam ngôn vô nghịch nhĩ
Khổ minh bất tu phanh
Tinh đẩu kinh thi cú
Ngâm dư dục ky kình

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Chén trà lồng bóng nguyệt
Sắc trắng tựa băng thanh
Mộng tỉnh người thiên lý
Ca tàn lúc nhị canh
Lời đường tai thích thú
Trà cạn áo phong phanh
Sao chuyển câu thần cảm
Ngâm xong muốn cưỡi kình

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bài hoạ của quan Hình Công

Trợ ngã ngâm hoài khoát
Đương song nguyệt sắc thanh
Hảo đàm thi vạn trục
Bất giác dạ tam canh
Lữ khách tâm như hoả
Trà đồng thủ quyện phanh
Điêu thanh hà xứ cấp
Nghi thị viễn chung kình

Bản dịch:
Ngâm xướng giục lòng khách
Hộ song chiếu nguyệt thanh
Mải bàn thơ vạn cuốn
Bỗng đã đêm tam canh
Kẻ trọ lòng lửa đốt
Trà pha trẻ áo phanh
Điểm canh đâu gõ gấp
Ngờ đó tiếng chuông kình

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chén trà lồng bóng trăng thanh,
Chén lạnh sắc trắng băng thanh ngọc ngà,
Người thiên lý tỉnh giấc hồ,
Ca tàn lúc nhị canh gà vắng tanh,
Lời đường tai thích âm thanh,
Trà cạn áo mỏng phong phanh lạnh tràn,
Sao chuyển câu thần cảm than,
Ngâm xong muốn cưỡi kình ngang biển hồ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời