Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:20

Thủ 28

Thâm tình cao nghị xuất thiên chân
Hàm kết vô do chí dũ bần
Mộ cổ thần chung suy lữ mộng
Đông kiều tây ngụ luỵ nhàn thân
Thanh sơn cựu ước hà vô phận
Tử các tiền trình khổ cáo thân
Tứ hải tân bằng tuy mãn toạ
Tâm tri hoàn hữu kỷ như quân

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Tình này bạn ấy ngẫm thiên chân
Uất ức vì đâu để chí bần
Trống sớm chuông chiều nông nỗi khách
Đông kiều tây ngụ nước bèo thân
Non xanh cựu ước sao vô phận
Gác tía tiền trình để não nhân
Bốn bể bạn bè đầy dẫy đó
Mấy ai biết bụng được như quân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tình này bạn ấy thiên chân,
Vì đâu uất ức chí bần để chi,
Trống sớm chuông chiều khách suy,
Đông kiều tây ngụ nước tuỳ bèo thân,
Non xanh cựu ước vô phần,
Tiền trình gác tía não nhân thế nầy,
Bốn bể bạn bè dẫy đầy
Mấy ai biết bụng được rày như anh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời