Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:17

Thủ 26

Lão tướng sùng lương cảnh
Đình đài hướng thuỷ biên
Song minh đa đắc nguyệt
Thu lão thượng khai liên
Diệp lạc du ngư dược
Hoa tùng dã hạc miên
Danh trà yêu khác ẩm
Đàm tiếu xuất hương yên

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Lão tướng ưa u nhã
Đình đài hướng nước mây
Song thưa trăng chiếu sáng
Lá rụng cá vùng nhẩy
Hoa dày hạc ngủ say
Cửa đóng đã từ lâu
Trà ngon mời khách cạn
Cười nói ngát hương bay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lão tướng lại ưa thư nhàn,
Đình đài hướng nước mây ngàn suối sông,
Trăng soi chiếu sáng qua song,
Lá rụng cá nhẩy vẫy vùng nước trong,
Hoa dày hạc ngủ say mòng,
Từ lâu cửa đóng đã không ra ngoài,
Trà ngon mời khách cạn vài (chén),
Hương bay cười nói ngát bày non sông.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời