Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Hồ Tây (83)

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/07/2021 08:23

首25

西湖一別三十春,
復骻輕舟過浪频。
隔岸樓薹山上立,
上方笑語水中聞。
離宮樹色分殘照,
鎮武鐘聲亂出神。
風景依依前樣在,
空嗟不見舊時人。

 

Thủ 25

Tây hồ nhất biệt tam thập xuân,
Phục khoá khinh chu quá lãng tần.
Cách ngạn lâu đài sơn thượng lập,
Thượng phương tiếu ngữ thuỷ trung văn.
Ly cung thụ sắc phân tàn chiếu,
Trấn Vũ chung thanh loạn xuất thần.
Phong cảnh y y tiền dạng tại,
Không ta bất kiến cựu thời nhân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Ba mươi năm cách biệt Hồ Tây
Cưỡi sóng đè thuyền trở lại đây
Bờ nọ lâu đài trên núi dựng
Người đâu cười nói dưới hồ này
Chuông rền Trấn Vũ vang lùm cỏ
Bóng ngả Ly cung hẩng sắc cây
Phong cảnh vẫn là phong cảnh cũ
Người xưa nào thấy buổi hôm nay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba mươi năm cách Hồ Tây,
Đè thuyền cưỡi sóng lại đây thăm hồ,
Lâu đài núi dựng trên bờ,
Người đâu cười nói dưới hồ này đây.
Ly cung bóng ngả sắc cây,
Cỏ lùm Trấn Vũ chuông lay vang rền,
Vẫn là phong cảnh cảnh trên,
Người xưa nào thấy cảnh đền hôm nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Ba mươi năm cách chốn hồ Tây,
Rẽ sóng con thuyền lại tới đây.
Điện phật lâu đài nhô mặt nước,
Quần tiên cười nói vẳng trên mây.
Chuông chùa Trấn Vũ dồn liên tiếng,
Bóng xế Ly cung nhạt sắc cây.
Phong cảnh vẫn nguyên phong cảnh cũ,
Bâng khuâng vẳng những kẻ xưa ngày.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời