Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/07/2021 08:21

首24

古云用藥如用兵,
生殺關頭係匪輕。
國手猶多虧乏處,
慚予孤陋理難明。

 

Thủ 24

Cổ vân dụng dược như dụng binh,
Sinh sát quan đầu hệ mi khinh.
Quốc thủ do đa khuy phạp xứ,
Tàm dư cô lậu lý nan minh.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 82, 4-1924

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Từ xưa dùng thuốc tựa dùng binh
Sinh sát ai người dám rẻ khinh
Đầu sỏ nghề y còn yếu kém
Quê mùa ta thẹn lý chưa minh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuốc dùng tựa như dùng binh,
Ai sinh sát dám rẻ khinh người thầy,
Nghề này đầu sỏ yếu thay!
Quê mùa ta thẹn lý rày chưa minh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Lời xưa dụng dược như dụng binh,
Sinh sát trong tay chẳng phải khinh.
Quốc thủ có khi không biết lẽ,
Phương chi cô lậu đến như mình.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 82, 4-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời