Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/07/2021 08:20

首23

無藥可醫卿相命,
有心應對鬼神知。
世間惟有芳名在,
富貴浮雲本自期。

 

Thủ 23

Vô dược khả y khanh tướng mệnh,
Hữu tâm ưng đối quỷ thần tri.
Thế gian duy hữu phương danh tại,
Phú quý phù vân bản tự kỳ.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 82, 4-1924

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Khanh tướng thôi đành không thuốc chữa
Lòng này thực có quỷ thần hay
Thế gian chỉ có danh thơm quý
Phú quý mây bay giả dối thay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khanh tướng mệnh không thuốc chữa ngay,
Có tâm thực sẽ quỷ thần hay,
Thế gian duy chỉ danh thơm quý,
Phú quý phù vân thường bấy nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Thuốc nào chữa được thân khanh tướng,
Tâm ấy phô ra trước quỷ thần.
Chỉ có danh thơm còn mãi mãi,
Ra chi phú quý cái phù vân!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 82, 4-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời