Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 08:11

Thủ 21 - Kỳ đối nguyệt thư hoài thi văn

Nhận đắc Hương sơn nhất phiến nguyệt
Như hà dạ dạ chiếu thần kinh
Ý lâu ca quản thiên hồi tuý
Cận thuỷ đình đài vạn sắc sinh
Đãn giác thanh thiêm diên thượng khúc
Ưng tri đạm bức lữ trung tình
Di chân đường thượng kim tiêu hội
Mạc cổ dao cầm tác oán thanh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Hương sơn vẫn một mảnh trăng thanh
Tối tối thường soi khắp đế kinh
Cai quản tựa lầu say tuý luý
Đình đài gần nước ánh long lanh
Thanh cao khúc nhạc người trong tiệc
Lạnh nhạt tình ai buổi lữ hành
Nhà mát Di chân đêm tại đó
Đàn kia ai oán gẩy sao đành

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hương sơn một mảnh trăng thanh,
Thường soi tối tối sáng thành đế kinh,
Tựa lầu cai quản say mèm,
Đình đài gần nước ánh chiều long lanh.
Trong tiệc nhạc khúc cao thanh,
Tình ai lạnh nhạt lữ hành buổi đi,
Nhà mát đêm tại chân Di,
Đàn kia ai oán gẩy thì sao đang.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời