Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:10

Thủ 20 - Kỳ khách xá ngộ vũ cảm hoài thi văn

Cuồng phong sậu vũ hốt nhiên sinh
Khách xá tiêu tiêu vạn lũ tình
Viễn thụ hàm yên vân ngoại ám
Bình hồ suy lãng thuỷ trung minh
Qui sào mộ điểu phân quần khứ
Hà xứ sơ chung báo hiểu minh
Bất vị khổ trà năng khước thuỵ
Ưng tri thử dạ mộng nan thành.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Bỗng đâu gió táp lại mưa sa
Trăm mối u tình kẻ trọ xa
Mây cách hàng cây làn khói ám
Nước rung đợt sóng mặt hồ đưa
Chim chiều tìm tổ chia bầy tẽ
Chuông sớm ngờ nơi báo sáng mà
Trà đắng ai rằng không chợp mắt ?
Đêm nay mộng mị dở dang a!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bỗng đâu gió táp mưa sa,
Trăm mối u tình kè xa đeo hoài,
Hàng cây mây cách khói bày,
Nước rung đợt sóng mặt hồ lung lay,
Chim chiều tìm tổ chia bầy,
Ngờ nơi chuông sớm báo ngày sáng ra,
Trà đắng không ngủ được mà!
Đêm nay mộng mị thật là dở dang!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời