Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 08:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/07/2021 23:31

首19

分攜何默默,
難語爲情多。
柳岸含金色,
香山照玉娥。
哨樓驚鼓角,
客思满關河。
共约冬前後,
三秋且奈何。

 

Thủ 19

Phân huề hà mặc mặc,
Nan ngữ vị tình đa.
Liễu ngạn hàm kim sắc,
Hương sơn chiếu ngọc nga.
Tiều lâu kinh cổ giốc,
Khách tứ động quan hà.
Cộng ước đông tiền hậu,
Tam thu thả nại hà.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 80, 2-1924

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Chia tay cùng lẳng lặng
Khó nói bởi tình dài
Ngàn liễu màu vàng ánh
Non Hương bóng nguyệt soi
Lầu canh chuông mõ tối
Nỗi khách tiễn đưa ai
Cùng hẹn đông tiền hậu
Ba thu tưởng nhớ hoài

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bài hoạ của Nộn Liễu Giám sinh

Hương bồi vi nhật thiểu
Liễu tặng ký hoài đa
Trịnh trọng duy thanh đĩnh
Trù trừ vọng tố nga
Vãng lai giai lữ khách
Thù xướng chỉ quan hà
Tuy hữu trùng phùng ước
Kim chiêu thả nại hà

Bản dịch:
Hương bồi ngày chửa mấy
Liễu tặng ý nên dài
Trịnh trọng neo thuyền lại
Ngẩn ngơ ngó trăng soi
Vãng lai đều nỗi khách
Xướng hoạ cảm lòng ai
Gặp lại tuy giao ước
Buổi nay bịn rịn hoài

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cùng nhau lẳng lặng chia tay,
Bởi tình khó nói càng dài càng phai,
Màu vàng ngàn liễu ánh tươi,
Non Hương bóng nguyệt soi ngời trời mây.
Lầu canh chuông mõ tối ngày,
Quan hà nỗi khách đưa tay tiễn người,
Đông tiền cùng hẹn hậu rồi,
Ba thu tưởng nhớ lâu hồi hoài sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Lẳng lặng khi tương biệt,
Tình nhiều khó nói ra.
Ngàn liễu pha mùi úa,
Non Hương giãi bóng nga.
Trống khua trên động gác,
Khách ngán nỗi quan hà.
Đành ước đến đông tiết,
Nhưng nay thu chửa qua.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 80, 2-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời