Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/07/2021 23:18

首18

茶甌浮月色,
寒玉浸冰清。
夢覺人千里,
歌殘夜二更。
甘言無逆耳,
苦茗不須烹。
星斗驚詩句,
吟餘欲騎鯨。

 

Thủ 18

Trà âu phù nguyệt sắc,
Hàn ngọc tẩm băng thanh.
Mộng giác nhân thiên lý,
Ca tàn dạ nhị canh.
Cam ngôn vô nghịch nhĩ,
Khổ minh bất tu phanh.
Tinh đẩu kinh thi cú,
Ngâm dư dục ky kình.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 80, 2-1924

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Chén trà lồng bóng nguyệt
Sắc trắng tựa băng thanh
Mộng tỉnh người thiên lý
Ca tàn lúc nhị canh
Lời đường tai thích thú
Trà cạn áo phong phanh
Sao chuyển câu thần cảm
Ngâm xong muốn cưỡi kình

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bài hoạ của quan Hình Công

Trợ ngã ngâm hoài khoát
Đương song nguyệt sắc thanh
Hảo đàm thi vạn trục
Bất giác dạ tam canh
Lữ khách tâm như hoả
Trà đồng thủ quyện phanh
Điêu thanh hà xứ cấp
Nghi thị viễn chung kình

Bản dịch:
Ngâm xướng giục lòng khách
Hộ song chiếu nguyệt thanh
Mải bàn thơ vạn cuốn
Bỗng đã đêm tam canh
Kẻ trọ lòng lửa đốt
Trà pha trẻ áo phanh
Điểm canh đâu gõ gấp
Ngờ đó tiếng chuông kình

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chén trà lồng bóng trăng thanh,
Chén hàn sắc trắng băng thanh ngọc ngà,
Người thiên lý tỉnh giấc hồ,
Ca tàn lúc nhị canh gà vắng tanh,
Lời đường tai thích âm thanh,
Cạn trà áo mỏng phong phanh lạnh tràn,
Câu thần sao chuyển cảm than,
Ngâm xong muốn cưỡi kình ngang biển hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Chén trà in bóng nguyệt,
Trong suốt vẻ băng thanh.
Mộng tỉnh thân nghìn dặm,
Ngâm đến lúc hai canh.
Bùi tai câu chuyện ngẫu,
Nhấp giọng ấm trà xanh.
Thơ đọc sao như chuyển,
Toan ra cưỡi cá kình.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 80, 2-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời