Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/07/2021 23:14

首17

深情高誼出天眞,
啣結無由志愈貧。
暮鼓晨鐘摧旅夢,
東喬西寓累閒身。
靑山舊約何無分,
紫閣前程苦吿人。
四海寶朋雖滿座,
心知還有幾如君。

 

Thủ 17

Thâm tình cao nghị xuất thiên chân,
Hàm kết vô do chí dũ bần.
Mộ cổ thần chung suy lữ mộng,
Đông kiều tây ngụ luỵ nhàn thân.
Thanh sơn cựu ước hà vô phận,
Tử các tiền trình khổ cáo thân.
Tứ hải tân bằng tuy mãn toạ,
Tâm tri hoàn hữu kỷ như quân.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 80, 2-1924

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Tình này bạn ấy ngẫm thiên chân
Uất ức vì đâu để chí bần
Trống sớm chuông chiều nông nỗi khách
Đông kiều tây ngụ nước bèo thân
Non xanh cựu ước sao vô phận
Gác tía tiền trình để não nhân
Bốn bể bạn bè đầy dẫy đó
Mấy ai biết bụng được như quân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tình này bạn ấy thiên chân,
Vì đâu uất ức chí bần để chi,
Chuông chiều trống sớm khách suy,
Đông kiều tây ngụ nước tuỳ bèo thân,
Non xanh cựu ước vô phần,
Tiền trình gác tía não nhân thế nầy,
Bạn bè bốn bể dẫy đầy
Mấy ai biết bụng được rày như anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Tình sâu nghĩa nặng tấm thiên chân,
Chưa chút đền ơn chí những bần.
Chuông khuya trống sớm khua hồn khách,
Nay đó mai đây luỵ chiếc thân.
Duyên với non xanh sao lại rủi,
Ai hay gác tía khổ chồn chân.
Tìm bạn tương tri trong bốn bể,
Có chăng chỉ bác Hàm xuyên quân.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 80, 2-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời