Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/07/2021 23:09

首16

老相崇涼景,
亭臺向水邊。
窗明多得月,
秋老上開蓮。
葉落遊魚躍,
花叢野鶴眠。
名茶邀客飲,
談笑出香烟。

 

Thủ 16

Lão tướng sùng lương cảnh,
Đình đài hướng thuỷ biên.
Song minh đa đắc nguyệt,
Thu lão thượng khai liên.
Diệp lạc du ngư dược,
Hoa tùng dã hạc miên.
Danh trà yêu khác ẩm,
Đàm tiếu xuất hương yên.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 80, 2-1924

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Lão tướng ưa u nhã
Đình đài hướng nước mây
Song thưa trăng chiếu sáng
Lá rụng cá vùng nhẩy
Hoa dày hạc ngủ say
Cửa đóng đã từ lâu
Trà ngon mời khách cạn
Cười nói ngát hương bay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tướng già lại thích thư nhàn,
Đình đài hướng nước mây ngàn suối sông,
Trăng soi chiếu sáng qua song,
Lá rơi cá nhẩy vẫy vùng nước trong,
Hoa dày hạc ngủ say mòng,
Từ lâu cửa đóng đã không ra ngoài,
Trà ngon mời khách cạn vài (chén),
Hương bay cười nói ngát bày non sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Bên hồ đình lão tướng,
Đài tạ chiếm phong quan.
Song cao trăng chiếu rộng,
Thu muộn son chưa tàn.
Hạc ngủ bên cây rợp,
Cá bơi đớp lá vàng.
Chè ngon khuyên khách cạn,
Cười nói ngọt ngào nhang.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 80, 2-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời