Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 09:34

Thủ 12

Yên thuỷ giang thôn tịch
Thiền phòng hoa thảo thâm
Vô trần đăng bỉ ngạn
Hữu vị giác từ tâm
Hải nguyệt khuy Kim tướng
Tùng phong cổ đạo cầm
Hương đăng cung thần tịch
Chung cổ hữu hoà âm

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Sông thôn dâng khói nước
Hoa cỏ phủ thiền phòng
Sạch bụi chèo qua bến
Bén mùi tu gắng công
Gió tùng vang đạo nhạc
Trăng biển chiếu Thiền tông
Hương khói thờ khuya sớm
Trống chuông âm điệu đồng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông thôn dâng khói nước chiều,
Thiền phòng chùa cổ phủ nhiều cỏ hoa,
Sạch bụi chèo qua bến xa,
Bén mùi tu gắng công qua lúc này.
Gió tùng vang đạo nhạc hay,
Thiền tông trăng biển chiếu rày tâm thơ,
Hương khói khuya sớm phụng thờ,
Trống chuông nhịp điệu đồng hoà âm vang.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời