Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 08:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/07/2021 22:38

首11

醒後未歸去,
階前月又生。
平湖起秋色,
獨鳥作離聲。
每事遊山夢,
侜然在帝城。
若愚原且智,
何我弄虚名。

 

Thủ 11

Tỉnh hậu vị quy khứ,
Giai tiền nguyệt hựu sinh.
Bình hồ khởi thu sắc,
Độc điểu tác ly thanh.
Mỗi đắc du sơn mộng,
Y nhiên tại đế thành.
Nhược ngu nguyên thả trí,
Hà ngã lộng hư danh.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 79, 1-1924

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Tỉnh giấc quê đâu tá
Trước thềm nguyệt ló ra
Kêu đàn chim độc nọ
Ngắm cảnh hồ thu xa
Chơi núi thường nằm mộng
Ở Kinh vẫn thế mà
Dẫu khôn mà hoá dại
Danh nọ cứ ham a ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quê nhà tỉnh giấc ở đâu,
Trước thềm bóng nguyệt trên đầu sáng soi,
Hồ thu ngắm cảnh xa khơi,
Kêu đàn chim độc nọ rời rừng xanh,
Thường nằm chơi núi mộng nhanh,
Ở Kinh như thế vẫn thành thói quen,
Dẫu khôn mà hoá dại hèn,
Sao ta lại cứ ham thèm hư danh?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Tỉnh ra vẫn chửa lại quên mình,
Kìa lại vầng trăng mọc trước mành.
Chim lạc canh khuya kêu nháo nhác,
Hồ thu nước phẳng ánh long lanh.
Mộng thường chơi nhởn nơi sơn thứ,
Thân vẫn y nhiên chốn đế thành.
Ai có kể gì ngu với trí,
Sao mình cứ giữ cái hư danh?


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 79, 1-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời