Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 09:33

Thủ 11

Tiêu điều loạn hậu cảnh
Kim nhật thuỷ trùng quang
Cổ tỉnh trùng lưu nguyệt
Phi liên thuỵ thổ hương
Lâu cao ưởng chung cổ
Tùng tĩnh vận sinh hoàng
Phi điểu ưng tri quyện
Khuynh sào tại dị hương

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Buổi trước loạn xơ xác
Cảnh nay sáng tựa gương
Giếng xưa soi bóng nguyệ
Sen nở thoáng mùi hương
Chuông gác nghe âm vẳng
Rặng tùng nổi nhạc vang
Chim bay dường đã mỏi
Vỡ tổ lạc tha hương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buổi trước tao loạn tiêu điều,
Cảnh nay sáng tựa gương nhiều mặt coi.
Giếng xưa bóng nguyệt chiếu soi,
Mùi hương sen nở thoảng hơi quanh vườn,
Gác chuông âm vẳng nghe thường,
Rặng tùng nổi nhạc trên đường gió qua,
Cánh chim đã mỏi bay xa,
Bầy chim vỡ tổ phải tha hương rồi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời