Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 07:55

Thủ 07

Nhất bách lục phong lam vụ mê
Nhân tòng tam cấp thượng vân thê
Yên hoàn trầm lục hoành thiên bắc
Loa kế phù thanh phó hải tê
Chử mính sương hoa khuynh phấn hãn
Ngâm thi u điểu hướng nhân đề
Mỗi phùng thắng cảnh vi thi luỵ
Khiến quyển thời dư thuỷ quá khê

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Tam cấp leo trèo đá với mây
Núi trăm lẻ sáu khí suơng đầy
Khói ngàn trầm lục dăng trời bắc
Đá núi phù thanh khuất bể tây
Nấu nước sương hoa lìa phấn rã
Nghe thơ chim núi hót ai hay
Chẳng qua ngâm vịnh vì yêu cảnh
Bịn rịn giờ lâu suối lội chầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi trăm lẻ sáu suơng đầy,
Leo trèo tam cấp đá mây với tầm.
Dăng trời bắc, khói ngàn trầm,
Phù thanh đá núi khuất tầm bể tây.
Nấu nước phấn rã sương phai,
Nghe thơ chim núi hót hay ai ngờ,
Chẳng qua yêu cảnh ngâm thơ,
Bịn rịn ngắm suối giờ lâu lội chầy.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời