Tập thơ Tình ca trên bục giảng (NXB Hội nhà văn, 2018).